Anti-Israël Intimidatie op de VU

StandWithUs Nederland maakt zich ernstig zorgen over de situatie aan de Vrije Universiteit Amsterdam (VU) op maandag 15 mei 2023, waar een spandoek met de tekst “verbreek de banden met Israëlische kolonisten, bevrijd Palestina” werd gedeeld door een groep studenten die hun gezicht bedekten. 

Het gelijkstellen van Israëliërs aan blanke Europese kolonialisten ontkent de inheemse status van het Joodse volk in Israël, de geboorteplaats van hun identiteit en unieke cultuur. De families van de meeste Israëlische Joden woonden in het Midden-Oosten, Afrika en Azië voordat ze terugkeerden naar hun voorouderlijk thuisland in Israël. Tevens waren Joden die vanuit Europa naar Israël kwamen geen kolonisten. Zij vertegenwoordigden namelijk geen Europese staten of machten en wezen elke identificatie met Europese naties af. Het waren idealisten die vervolging ontvluchtten, hun unieke erfgoed wilden herstellen en streden voor dezelfde rechten die aan alle volkeren worden toegekend: zelfbeschikking en onafhankelijkheid in hun voorouderlijk thuisland. Deze idealisten verlangden naar het oprichten van een land waar zij niet langer het doelwit zouden zijn van antisemitisme en waar zij in veiligheid konden leven. 

Als daad van historische gerechtigheid erkende de internationale gemeenschap dat het Joodse volk na millennia van vervolging en verdrijving het recht had op zelfbeschikking in hun voorouderlijk thuisland, wat leidde tot de oprichting van Israël. Het Joodse volk accepteerde ook het feit dat anderen nu ook in hun land woonden. Israëlische leiders steunden de aanbeveling van de VN uit 1947 om het Joodse thuisland te verdelen, zodat plaatselijke Arabieren de eerste Palestijnse staat in de geschiedenis konden oprichten. Israël verleende ook gelijke rechten aan alle Arabieren binnen zijn grenzen. Helaas weigerden Arabische leiders een Joodse staat te accepteren, hoe klein ook, en verwierpen zij elke compromis die beide volkeren in staat zou stellen hun aspiraties naar zelfbeschikking te vervullen. In plaats daarvan lanceerden ze een onsuccesvolle oorlog om het hele grondgebied te veroveren, met rampzalige gevolgen voor de meerderheid van de Palestijnen. Het afwijzingsbeleid van vrede met Israël door Palestijnse en Arabische leiders was, en blijft, een onrecht tegenover zowel Israëliërs als Palestijnen.

Anti-Israël activisme en retoriek op onderwijsinstellingen wijken vaak af van legitieme kritiek op het beleid van de Israëlische regering en gaan over naar de zorgwekkende demonisering van het recht op Joodse zelfbeschikking en staatsvorming, evenals de verspreiding van antisemitische stereotypen. Sterker nog, de laatste jaren is het belasteren van Israël en het zionisme en het buitensluiten van pro-Israël studenten een van de meest voorkomende tactieken geweest van anti-Israël activisten op de campus, waarbij specifiek de opvatting wordt gepromoot dat elke band of steun voor Israël racistisch is. Dergelijke anti-Israël activiteiten “treffen onevenredig grote percentages Joodse studenten, voor wie een band met Israël een integraal onderdeel is van hun religieuze, sociale of culturele leven en identiteit” (Anti-Defamation League, 2022).

Als gevolg hiervan voelen veel Joodse studenten op universiteitscampussen zich niet in staat om trots te zijn op hun Joodse identiteit en worden veel pro-Israël studenten lastiggevallen door medestudenten, organisaties en zelfs docenten. Dit voorval aan de VU is slechts één voorbeeld van hoe anti-Israël retoriek op de campus Joodse en pro-Israël studenten direct in gevaar brengt.

StandWithUs Nederland is van mening dat onderwijs en dialoog de weg naar vrede zijn en dringt er bij onderwijsinstellingen, zoals de VU, op aan om discussies te bevorderen in een veilige omgeving voor alle studenten, inclusief de Joodse en pro-Israëlische studenten.

Om de dubbele standaarden jegens, en de demonisering en delegitimering van Israël op de Nederlandse universiteitscampussen tegen te gaan is StandWithUs Nederland op zoek naar deelnemers aan het Emerson Fellowshipprogramma voor het academische jaar 2023-2024! Bekijk hier onze website voor meer informatie en neem contact met ons op in het geval van vragen!