David Icke de toegang tot het land heeft ontzegd

Na de recente gebeurtenissen in Nederland zijn wij dankbaar dat de Nederlandse immigratiedienst de IND, heeft besloten om de bekende antisemiet en controversiële samenzweringstheoreticus, David Icke, de toegang tot het land te verbieden. Icke was door Samen voor Nederland uitgenodigd als hoofdspreker bij een protest “Geen oorlog, alleen vrede" wat oorspronkelijk gepland was op 6 november 2022 op de Dam in Amsterdam.
Dit zou een zeer aanstootgevend evenement zijn geweest, aangezien Samen voor Nederland daarmee niet alleen de verachtelijke verspreiding van haatzaaiende taal zou hebben toegelaten, maar ook het plein op de Dam en het Nationaal Monument, dat de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog herdenkt, op ongepaste wijze zou hebben bezoedeld.
Het resultaat van de gezamenlijke inspanningen van vele individuen en organisaties ter plaatse, naast de ongelooflijke prestatie om Icke een dergelijk platform te weigeren, was dat het protest ook werd verplaatst naar het Museumplein, een andere locatie in Amsterdam.
Deze "dubbele overwinning" is een duidelijk signaal dat de Nederlandse samenleving het niet zal toestaan dat ophitsende individuen, zoals Icke, het land binnenkomen om hun haat te spuien. Om de gevaren van het uitnodigen van Icke verder uit te diepen, is het belangrijk te erkennen dat Icke zich schuldig maakt aan historisch revisionisme en samenzweringstheorieën over Joden en op gevaarlijke wijze heeft beweerd dat Joden zelf de Holocaust hebben gefinancierd. In zijn boek "And The Truth Shall Set You Free" verwijt Icke onder meer de "Joodse Elite" dat zij "de omstandigheden hebben gecreëerd die de Tweede Wereldoorlog onvermijdelijk maakten". Vervolgens beweert hij ten onrechte dat "zij Hitler in 1933 aan de macht financierden en de middelen beschikbaar stelden voor zijn herbewapening."
Het podium geven aan iemand als Icke, die in het openbaar andere mensen als buitenaardse reptielen heeft bestempeld, is slechts de eerste stap in het mogelijk maken van de gevaren die gepaard gaan met ontmenselijking. Het organiseren van evenementen als deze werkt alleen maar discriminatie, "anders-zijn" en marginalisering van hele groepen mensen in de hand.
Icke vormt een gevaar voor zowel Joden als niet-Joden. Zoals we uit de geschiedenis kunnen leren, blijven vooroordelen en onverdraagzaamheid niet beperkt tot een specifiek volk. In feite steekt onverdraagzaamheid vaak de kop op door zich te verspreiden om zoveel mogelijk slachtoffers te treffen. Giftige woorden zoals die van Icke lijken op het eerste gezicht misschien vreemd of onbeduidend, maar ze kunnen uiteindelijk bijdragen tot schadelijke stereotypen en misvattingen over anderen, die kunnen leiden tot mensenrechtenschendingen en diepgewortelde, gevestigde ongelijkheden.

Daarom roept StandWithUs Nederland, in een tijd van opkomend antisemitisme, alle mensen van goede wil, toegewijd aan sociale rechtvaardigheid en gelijke behandeling van alle burgers op, om dergelijke gevaarlijke gebeurtenissen en sprekers fel te bekritiseren. Wij moedigen u aan om u bij ons aan te sluiten en de stem te zijn die onverdraagzaamheid in uw gemeenschap bekritiseerd, waar u zich ook bevindt.

David Icke Banned