Geschokt Door Heksenjacht Tegen Joden Door The Rights Forum

StandWithUs Nederland is geschokt door het merkwaardige WOB verzoek dat verstuurd is door The Rights Forum.

Op 24 januari heeft The Rights Forum een WOB verzoek ingediend bij Nederlandse universiteiten. Het betreft alle communicatie met verschillende Joodse en Israëlische organisaties op het gebied van onderzoek, samenwerkingsverbanden, en elke andere vorm van interactie. Naast onder meer StandWithUs Nederland zijn zelfs het Centraal Joods Overleg en de Nationaal Coördinator Antisemitismebestrijding genoemd. Waarom wil The Rights Forum dit? Zoals ze zelf schrijven: omdat er “moet worden onderzocht of dergelijke samenwerkingen zouden kunnen bijdragen aan mensenrechtenschendingen in Israël en diens stelselmatige onderdrukking, discriminatie, onteigening, en uitsluiting van Palestijnen.”

De WOB is een belangrijke wet die de burger in staat stelt de overheid beter te kunnen controleren en zo de democratische waardes te versterken. Echter, dit specifieke WOB-verzoek doet iets heel anders. Waar wij vooral van zijn geschrokken is het feit dat in het WOB verzoek ook organisaties worden genoemd die zich louter bezig houden met het bestrijden van antisemitisme of “toevallig” Joods zijn. Dit lijkt meer een verzoek om elke band die universiteiten met Joden hebben te onderzoeken. De WOB is hier niet voor bedoeld. Zoals het NIW al heeft bericht, is de WOB bedoeld om informatie te verschaffen over een specifieke bestuurlijke aangelegenheid. Niet om een onduidelijk, intimiderende heksenjacht te beginnen.

Tevens zorgt dit verzoek ervoor dat Joodse medewerkers op de universiteit zich geïntimideerd voelen. Een aantal van hen hebben hierover hun zorgen geuit bij het NIW. Joodse organisaties, Israëlische organisaties en Nederlandse organisaties die bezig zijn met Israël worden op één hoop gegooid. Het enige wat alle genoemde organisaties in het WOB-verzoek gemeen hebben is dat ze “iets met Joden” hebben. Naar de reden hiervoor kunnen wij alleen maar gissen.

Dat The Rights Forum in hun blinde haat jegens Israël een intimiderende en antisemitische heksenjacht openen kan niet worden genegeerd. Wij vinden dit uiterst verontrustend en sluiten ons bij aan de oproep om niet mee te doen aan dit intimiderende verzoek van The Rights Forum.