Statement van StandWithUs Nederland betreffende de uitspraak van het Internationaal Gerechtshof

Het Internationaal Gerechtshof (ICJ) heeft de eis van de Zuid-Afrikaanse regering verworpen om een “staakt-het-vuren” te af te dwingen waardoor Hamas aan de macht kan blijven in Gaza, haar eigen bevolking kan blijven onderdrukken en de kans krijgt zich te herbewapenen voor de volgende slachting op de Israëlische bevolking.

StandWithUs Nederland is echter teleurgesteld over de beslissing van het ICJ om de overige eisen van Zuid-Afrika onbeslist te laten, die de Genocide Conventie gebruikt om Israël te belasteren en haar recht op zelfverdediging tegen genocidaal terrorisme te ondermijnen.

In haar uitspraak roept het ICJ op tot de onmiddellijke en onvoorwaardelijke vrijlating van de resterende 136 gegijzelden die sinds 7 oktober door Hamas worden vastgehouden. Hamas heeft van tevoren bekendgemaakt dat zij zich zouden houden aan de uitspraak van het Hof, Hamas dient zich hieraan te houden.

Belangrijk is om te vermelden dat het ICJ geen uitspraak deed over de belangrijkste en ongefundeerde bewering van Zuid-Afrika, dat Israël een “genocide” pleegt in de oorlog die Hamas op 7 oktober begon. Een uitspraak in deze zaak wordt pas over jaren verwacht, als dat er überhaupt van komt.

Verder is het belangrijk om te benoemen dat de meerderheid van het hof zich baseert op verklaringen van VN-functionarissen, waaronder leiders van UNWRA, over de situatie in Gaza. De anti-Israël vooringenomenheid van deze functionarissen en de VN an sich is allang een bewezen feit van algemene bekendheid.

De beslissing van Zuid-Afrika om Israël voor het ICJ te dagen was politiek gemotiveerd en had geen juridische basis. De Zuid-Afrikaanse regering heeft zich ingelaten met de genocidale Hamas-terroristen die verantwoordelijk zijn voor het bloedbad van 7 oktober.  De Jerusalem Post onthulde een “netwerk van verschillende Zuid-Afrikaanse organisaties en nepbedrijven die nauw betrokken zijn bij het financieren van Hamasactiviteiten via de Al-Quds Foundation, een internationale groep die door de VS is gesanctioneerd en door Israël is verboden, met behulp van rekeningen bij grote lokale Zuid-Afrikaanse banken: Standard Bank, Nedbank en Absa.” Bovendien bezocht na de gruweldaden van 7 oktober een delegatie van hoge Hamas-functionarissen Zuid-Afrika voor een wereldwijde “solidariteitsbijeenkomst” van 3-5 december 2023.

Het bewijs dat Zuid-Afrika aan de rechtbank voorlegde was niet in context geplaatst en vaak zeer misleidend. Hun zaak steunde zwaar op opruiende en uit zijn verband gerukte verklaringen, aantoonbaar valse beweringen en grove verkeerde voorstellingen van de acties van Israël.

Israël handelt in overeenstemming met het internationaal recht, omdat het een oorlog uit zelfverdediging voert tegen Hamas, een antisemitische terreurgroep met expliciet genocidale doelen.

Het bewijs dat Zuid-Afrika aan de rechtbank voorlegde was niet in context geplaatst en vaak zeer misleidend. Hun zaak steunde zwaar op opruiende en uit zijn verband gerukte verklaringen, aantoonbaar valse beweringen en grove verkeerde voorstellingen van de acties van Israël.

Israël handelt in overeenstemming met het internationaal recht, omdat het een oorlog uit zelfverdediging voert tegen Hamas, een antisemitische terreurgroep met expliciet genocidale doelen.


StandWithUs Nederland roept de internationale gemeenschap op om te stoppen met het demoniseren van Israël in instituties zoals het ICJ.

In het belang van de Israëliërs, de Palestijnen en de mensheid moet de wereld zich verenigen om Hamas onder druk te zetten om de gegijzelden vrij te laten, zich over te geven en deze oorlog te beëindigen.